Düzenleme Komitesi

Melik AYAZ (KÜVAM Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı)

Levent Egemen VARDAR (KÜVAM Genel Müdürlüğü- Arkeolog)

Prof. Dr. Yener YÖRÜK (Trakya Üniversitesi Rektörü-Edirne)

Erengül ÖZDEMİR (Genel Sekreter-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU
(Arkeoloji Bölüm Başkanı-Prehistorya ABD Başkanı-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Doç.Dr. Özlem ÇEVİK  (Protohistorya ABD Başkanı-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Doç.Dr. Daniş BAYKAN (Klasik Arkeoloji ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Yard.Doç.Dr. Başak BOZ  (Klasik Arkeoloji ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Yard.Doç.Dr. Fuat YILMAZ  (Prehistorya ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL  (Protohistorya ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Yard.Doç.Dr. Emma BAYSAL  (Prehistorya ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Öğr.Gör.Dr. M. Baki DEMİRTAŞ  (Klasik Arkeoloji ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Araş.Gör. Filiz DİVARCI  (Klasik Arkeoloji ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Araş.Gör. Mert Uğur KARA (Klasik Arkeoloji ABD-Trakya Üniversitesi-Edirne)

Bu içerik 21.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1141 kez okundu.